Ambassade van België in de Republiek Korea
Home Consulaire diensten Inschrijving op een Belgisch beroepsconsulaat

Inschrijving op een Belgisch beroepsconsulaat

Het nut van uw inschrijving

Sedert het in voege treden van de wet houdende het consulair wetboek op 15/06/2014, wordt administratieve bijstand enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister.

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters, bij een Belgisch beroepsconsulaat in het buitenland, laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als deze aangeboden door de gemeenten in België, wat het beheer van uw administratief dossier betreft. Deze inschrijving laat het Belgische beroepsconsulaat toe om u efficiënter te helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart of de afgifte van consulaire attesten (bijv. attest van woonplaats, attest van inschrijving, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling, enz.). U zult ook via het beroepsconsulaat kunnen deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen, Europese verkiezingen indien u in een EU-lidstaat woont).

Ook personen met een vreemde nationaliteit die tot uw gezin behoren, kunnen geregistreerd worden in de bevolkingsregisters. Zij hebben evenwel geen recht op een Belgische consulaire identiteitskaart of paspoort en kunnen niet als Belgische kiezer worden geregistreerd. Voor consulaire bijstand dienen ze zich te richten tot de vertegenwoordiging van hun land van oorsprong.

Indien uw dossier up-to-date is, zal het Belgische beroepsconsulaat u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarbij u dringende noodbijstand nodig heeft (bijv. bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc.).

Lees meer...

Hoe kan u zich inschrijven bij de Ambassade van België te Seoel? 

De Belgische ambassade van Seoel biedt u vanaf 30/11/2020, de mogelijkheid u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters via de website: https://econsul.diplomatie.be/

U heeft toegang tot deze website als u:

  • Belg bent;
  • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
  • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
  • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

Als alternatief kunt u zich ook registreren door een e-mail te sturen naar ons consulaire adres: consular.seoul@diplobel.fed.be met de volgende documenten: 

- Inschrijvingsformulier

- Registratie als kiezer

- Model 8 (bewijs van uitschrijving uit uw Belgische gemeente)

- Kopie van uw Koreaanse Alien Registration Card

- Kopie van uw Belgische identiteitskaart en paspoort

- (optioneel): Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief van de ambassade om op de hoogte te blijven

- Enig ander document waarvan het u nuttig lijkt er ons kennis van te geven

 

Hebt u meer informatie nodig?

Voor bijkomende informatie, gelieve een kijkje te nemen op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Indien u bijkomende vragen hebt, kan u ons steeds per mail contacteren via consular.seoul@diplobel.fed.be

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vindt u hier: Privacy Statement.